Reisgarantie

Reisorganisaties zijn wettelijk verplicht te voldoen aan artikel 7:512 van het Burgerlijk Wetboek:

De reisorganisator neemt de maatregelen die nodig zijn om te verzekeren dat, wanneer hij wegens financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de reiziger niet of niet verder kan nakomen, wordt zorggedragen hetzij voor overneming van zijn verplichtingen door een ander hetzij voor terugbetaling van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. Indien de reiziger reeds op de plaats van bestemming is aangekomen dient, voor zover de reisovereenkomst dat vervoer omvat, in ieder geval te worden zorggedragen voor de terugreis.

Deze bepaling geldt alleen voor reizen waarbij naast accommodatie ook vervoer wordt geregeld.
In ons geval zijn dat dus alleen de reizen naar Corsica.

In Nederland wordt aansluiting bij de stichting garantiefonds reisgelden (SGR) gezien als een manier om hieraan te voldoen. Maar dit is wettelijk niet verplicht!

Waarom is Touring Provence geen lid van de SGR?

Bij onze start in 2006 Provence wilden wij ons aansluiten bij de SGR.
De SGR is de enige partij in Nederland die een garantiestelling als bedoeld in artikel 7:512 BW aanbiedt en heeft daardoor een monopoliepositie.

De met het lidmaatschap van de SGR gemoeide kosten zijn zo hoog dat wij als wij aangesloten zouden zijn, alle prijzen van onze reizen met meer dan € 75,- zouden moeten verhogen! Dit wilden (en willen) wij onze gasten niet aandoen. De SGR kent geen mogelijkheid om deel te nemen tegen lagere kosten.

Verder is het zo dat al onze Belgische gasten niet onder de "SGR-dekking” zouden vallen.

Op dit moment zijn in Nederland meer dan 200 kleinere gespecialiseerde reisorganisaties om o.m. deze redenen niet aangesloten bij SGR.

In tegenstelling tot andere landen in Europa waar dit wel kan, is het in Nederland niet mogelijk om je hiervoor te verzekeren.

Maar toch willen wij onze gasten een garantie bieden op de uitvoering van de reis en op terugbetaling van al vooruit betaalde reisgelden in geval van financieel onvermogen van onze kant.

Hoe garanderen wij de reis van onze klanten?

Onze relatie met u is in de eerste plaats gebaseerd is op wederzijds vertrouwen.
Kwaliteit, klanttevredenheid en persoonlijk contact heeft bij ons de hoogste prioriteit.

Periode tussen aanbetaling (20%) en de volledige betaling (80%):
In geval van (dreigend) financieel onvermogen zullen wij u informatie zenden met alle benodigde gegevens van de geboekte accommodatie(s). In dat geval heeft u de mogelijkheid de resterende betalingen rechtstreeks te voldoen aan de betreffende accommodaties zonder tussenkomst van ons. De vakantie kan dan ongewijzigd doorgaan.

Periode tussen volledige betaling en aanvang van de reis:
Nu is er geen risico meer op financiële gevolgen voor de klant. Wij sturen u immers direct na ontvangst van de betaling de op naam gestelde vouchers en tickets en alle andere informatie zodat ook in dat geval de reis altijd door kan gaan.

In alle gevallen verplicht Touring Provence zich te handelen in het belang van haar klant en alles te doen om deze te beschermen. Zie ook onze reisvoorwaarden waarin wij een artikel hieromtrent hebben opgenomen.